Se-meg.no – en tjeneste i regi av Midt-Telemark kommune.

Nivå 0

Tidlig innsats – Undring

Du undrer deg over et barns/en ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling. Konkretiser undringen og del den med kollega/nærmeste leder, før du deler den med foresatte/barnet.

Trinn 1

Definer undringen

Når du undrer deg over et barn, må du prøve å sette ord på undringen du kjenner – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort at du undrer deg kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen over finner du flere verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere undringen din, for eksempel «Undringsnotat>», «Signal fra barn og unge på mulig manglende trivsel>», «Observasjonsskjema for barn og unge>» og «Skala for uro: barn og ungdom>». På siden «Om bekymringer>» får du hjelp til å definere hva en undring, uro eller bekymring kan være. Når undringen er definert går du videre til trinn 2.

NB: Tror du allerede nå at undringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak); se Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø >> for håndtering av varslinger og krenkelser.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 2

Del undringen med kollega/nærmeste leder

Del undringen din med kollega/nærmeste leder ved første anledning. Det kan hjelpe deg i konkretiseringen. Husk at du eier uroen, selv om andre kanskje ikke er enige med deg.

Dersom saken skal tas videre, avgjør leder hvem som tar kontakt med barnet/foresatte.

Følg interne rutiner

Det er viktig at du følger interne rutiner for hvordan dere går fram på din arbeidsplass ved undring/uro for et barn/ungdom. For eksempel dersom du er kontaktlærer tar du først opp bekymringen din med en avdelingsleder/ass.rektor som deretter tar saken med til ledergruppa/rektor. Sjekk med nærmeste leder dersom du er usikker på hvilke interne rutiner som gjelder på din arbeidsplass i saker som gjelder sårbare barn og unge.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 3

Del undringen med foresatte/barnet

Inviter og gjennomfør undringssamtale med foresatte/barnet så fort det lar seg gjøre. Det er viktig å involvere foresatte så tidlig som mulig for å lage et godt samarbeid.

Til dette møtet benytter du veiledningen i «Forberedelse og gjennomføring av undringssamtalen med foresatte>». Øv gjerne sammen med en kollega på forhånd. Bruk gjerne utfylt «Undringsnotat >» og «Observasjonsskjema for barn og unge >». Om du ønsker å øve på å snakke med barn på en trygg måte anbefales verktøyet Snakkemedbarn.no>.

Etter undringssamtalen dokumenterer du hva du og foresatte/barnet kom fram til i et referat/notat i det systemet som din virksomhet bruker til dette. Her kan du f.eks. bruke mal for møtereferat.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 4

Grunn til videre oppfølging?

I undringssamtalen blir det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen>. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Er det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor gjeldende tjeneste, gå til nivå 2 i veilederen>. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (stafettholder).

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 1

Definer undringen

Når du undrer deg over et barn, må du prøve å sette ord på undringen du kjenner – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort at du undrer deg kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen over finner du flere verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere undringen din, for eksempel «Undringsnotat>», «Signal fra barn og unge på mulig manglende trivsel>», «Observasjonsskjema for barn og unge>» og «Skala for uro: barn og ungdom>». På siden «Om bekymringer>» får du hjelp til å definere hva en undring, uro eller bekymring kan være. Når undringen er definert går du videre til trinn 2.

NB: Tror du allerede nå at undringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak); se Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø >> for håndtering av varslinger og krenkelser.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 2

Del undringen med kollega/nærmeste leder

Del undringen din med kollega/nærmeste leder ved første anledning. Det kan hjelpe deg i konkretiseringen. Husk at du eier uroen, selv om andre kanskje ikke er enige med deg.

Dersom saken skal tas videre, avgjør leder hvem som tar kontakt med barnet/foresatte.

Følg interne rutiner

Det er viktig at du følger interne rutiner for hvordan dere går fram på din arbeidsplass ved undring/uro for et barn/ungdom. For eksempel dersom du er kontaktlærer tar du først opp bekymringen din med en avdelingsleder/ass.rektor som deretter tar saken med til ledergruppa/rektor. Sjekk med nærmeste leder dersom du er usikker på hvilke interne rutiner som gjelder på din arbeidsplass i saker som gjelder sårbare barn og unge.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 3

Del undringen med foresatte/barnet

Inviter og gjennomfør undringssamtale med foresatte/barnet så fort det lar seg gjøre. Det er viktig å involvere foresatte så tidlig som mulig for å lage et godt samarbeid.

Til dette møtet benytter du veiledningen i «Forberedelse og gjennomføring av undringssamtalen med foresatte>». Øv gjerne sammen med en kollega på forhånd. Bruk gjerne utfylt «Undringsnotat >» og «Observasjonsskjema for barn og unge >». Om du ønsker å øve på å snakke med barn på en trygg måte anbefales verktøyet Snakkemedbarn.no>.

Etter undringssamtalen dokumenterer du hva du og foresatte/barnet kom fram til i et referat/notat i det systemet som din virksomhet bruker til dette. Her kan du f.eks. bruke mal for møtereferat.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 4

Grunn til videre oppfølging?

I undringssamtalen blir det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen>. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Er det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor gjeldende tjeneste, gå til nivå 2 i veilederen>. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (stafettholder).

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Nivå 1

Tidlig innsats – Fra bekymring til tiltak

Jobb sammen med foresatte og barn for å finne en løsning. Her blir det i utgangspunktet jobbet innenfor egen tjeneste/avdeling.

Trinn 1

Fra undring til tiltak – (Samtykke til stafettlogg)

I denne fasen er det viktig å beskrive så konkret som mulig hvorfor kartleggingen på nivå 0 har ført til behov for tiltak på nivå 1.

På bakgrunn av det du har beskrevet defineres klare mål før det vurderes hvilke Tiltak > som skal settes inn på trinn 2. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å foreta en grundigere systematisk observasjon av barnet.

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase i livet, benytter kommunen en elektronisk logg (stafettlogg) som sikrer dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overganger i dette hjelpearbeidet. Informer om, og få signert et samtykke til oppretting av logg.

Viktig: Elektronisk stafettlogg er per nå ikke innført i kommunen og de forskjellige tjenestene vil derfor benytte seg av sine egne rutiner og systemer for å dokumentere loggen rundt hvert enkelt barn og familie.

Til info: Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et tverrsektorielt samarbeid. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 2

Planlegg tiltak

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. En felles forståelse er et godt grunnlag for å drøfte tiltak.

Avklar hvem som har rollen som stafettholder. Stafettholder har ansvar for å føre referat og sørge for å følge interne rutiner for dokumentasjon. Ved bruk av elektronisk stafettlogg fører stafettholder mål og tiltak i loggen.

Viktig: Elektronisk stafettlogg er per nå ikke innført i kommunen og de forskjellige tjenestene vil derfor benytte seg av sine egne rutiner og systemer for å dokumentere loggen rundt hvert enkelt barn og familie.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 3

Iverksett tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Følg rutiner for dokumentasjon i egen tjeneste.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges.

Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 4

Evalueringsmøte – drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. 

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller:
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3 >.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til nettverksmøte på nivå 2 > innen to uker. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 1

Fra undring til tiltak – (Samtykke til stafettlogg)

I denne fasen er det viktig å beskrive så konkret som mulig hvorfor kartleggingen på nivå 0 har ført til behov for tiltak på nivå 1.

På bakgrunn av det du har beskrevet defineres klare mål før det vurderes hvilke Tiltak > som skal settes inn på trinn 2. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å foreta en grundigere systematisk observasjon av barnet.

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase i livet, benytter kommunen en elektronisk logg (stafettlogg) som sikrer dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overganger i dette hjelpearbeidet. Informer om, og få signert et samtykke til oppretting av logg.

Viktig: Elektronisk stafettlogg er per nå ikke innført i kommunen og de forskjellige tjenestene vil derfor benytte seg av sine egne rutiner og systemer for å dokumentere loggen rundt hvert enkelt barn og familie.

Til info: Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et tverrsektorielt samarbeid. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 2

Planlegg tiltak

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. En felles forståelse er et godt grunnlag for å drøfte tiltak.

Avklar hvem som har rollen som stafettholder. Stafettholder har ansvar for å føre referat og sørge for å følge interne rutiner for dokumentasjon. Ved bruk av elektronisk stafettlogg fører stafettholder mål og tiltak i loggen.

Viktig: Elektronisk stafettlogg er per nå ikke innført i kommunen og de forskjellige tjenestene vil derfor benytte seg av sine egne rutiner og systemer for å dokumentere loggen rundt hvert enkelt barn og familie.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 3

Iverksett tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Følg rutiner for dokumentasjon i egen tjeneste.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges.

Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 4

Evalueringsmøte – drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. 

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller:
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3 >.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til nettverksmøte på nivå 2 > innen to uker. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Nivå 2

Tverrfaglig samarbeid

Jobb i tverrfaglig samarbeid mellom to tjenester, foresatte og barn for å løse utfordringen.

Trinn 1

Samarbeidsmøte – oppstart

Samarbeidsmøte

Gjennomfør samarbeidsmøte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Målet er at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats. Det kan for eksempel være helsestasjon eller PPT. Presenter saken. Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen. Informer foresatte om, og få signert et samtykke til oppretting av logg. 

Viktig: Elektronisk stafettlogg er per nå ikke innført i kommunen og de forskjellige tjenestene vil derfor benytte seg av sine egne rutiner og systemer for å dokumentere loggen rundt hvert enkelt barn og familie.

Bruk møtemalen dere finner i «Forberedelse og gjennomføring av møter > ».

NB: Stafettholder vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet: Å føre fortløpende referat underveis i møtet – eller å skrive referatet mot slutten/i etterkant av møtet.

Hva er et samarbeidsmøte?

To eller flere tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 2

Samarbeidsmøte – planlegg tiltak

Når saken er presentert for de andre tjenestene/instansene, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i stafettloggen/enhetens dokumentasjonssystem. Det er viktig å få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Få med barnets motivasjon og mening om aktuelle tiltak. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Til slutt i nettverksmøtet avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte >.

Viktig! Stafettloggen er ikke i bruk enda. Sikre dokumentasjon av tiltakene ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 3

Iverksett tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen/enhetens dokumentasjonssystem til dokumentasjon. Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges.

Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Viktig! Stafettloggen er ikke i bruk enda. Sikre dokumentasjon av tiltakene ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 4

Evalueringsmøte – drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte.

Alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt stafettloggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter, eller dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
– Gå tilbake til Nivå 2, trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.

– Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding til disse, og kall dem inn til møte på nivå 3 >.

– Stafettholder kvalitetssikrer korrekt henvisning/melding. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 1

Samarbeidsmøte – oppstart

Samarbeidsmøte

Gjennomfør samarbeidsmøte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Målet er at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats. Det kan for eksempel være helsestasjon eller PPT. Presenter saken. Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen. Informer foresatte om, og få signert et samtykke til oppretting av logg. 

Viktig: Elektronisk stafettlogg er per nå ikke innført i kommunen og de forskjellige tjenestene vil derfor benytte seg av sine egne rutiner og systemer for å dokumentere loggen rundt hvert enkelt barn og familie.

Bruk møtemalen dere finner i «Forberedelse og gjennomføring av møter > ».

NB: Stafettholder vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet: Å føre fortløpende referat underveis i møtet – eller å skrive referatet mot slutten/i etterkant av møtet.

Hva er et samarbeidsmøte?

To eller flere tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 2

Samarbeidsmøte – planlegg tiltak

Når saken er presentert for de andre tjenestene/instansene, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i stafettloggen/enhetens dokumentasjonssystem. Det er viktig å få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Få med barnets motivasjon og mening om aktuelle tiltak. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Til slutt i nettverksmøtet avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte >.

Viktig! Stafettloggen er ikke i bruk enda. Sikre dokumentasjon av tiltakene ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 3

Iverksett tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen/enhetens dokumentasjonssystem til dokumentasjon. Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges.

Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Viktig! Stafettloggen er ikke i bruk enda. Sikre dokumentasjon av tiltakene ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 4

Evalueringsmøte – drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte.

Alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt stafettloggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter, eller dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
– Gå tilbake til Nivå 2, trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.

– Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding til disse, og kall dem inn til møte på nivå 3 >.

– Stafettholder kvalitetssikrer korrekt henvisning/melding. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Nivå 3

Omfattende tverrfaglig samarbeid

Jobb i tverrfaglig samarbeid mellom flere ulike tjenester og foresatte/barn for å løse utfordringen.

Trinn 1

Første møte med aktuell instans

Stafettholder og foresatte/barnet presenterer problemstillingen for henvist tjeneste. Avgjør hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.

Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen/dokumentasjon i saken. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt nettverksmøte.

Viktig! Stafettloggen er ikke i bruk enda. Sikre dokumentasjon av arbeidet ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 2

Planlegg tiltak

Nytt møte mellom deltakerne/tjenestene i nettverket

Aktuell instans legger fram plan for utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.

Få med barnets motivasjon og mening om aktuelle tiltak. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Avtal tid og inviter til nytt møte.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak blir iverksatte og gjennomførte på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen/enhetens dokumentasjonssystem til dokumentasjon av tiltakene.

Stafettholder snakker med foresatte/barn underveis om hvordan det går.

Alle har ansvar for å orientere stafettholder dersom hindringer/endringer oppstår.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Viktig! Stafettloggen er ikke i bruk enda. Sikre dokumentasjon av tiltakene ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 4

Evalueringsmøte – drøftingsdel

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene. Gjør dette sammen med foresatte, barn og aktører som har gjennomført tiltakene. Prøv å begrense antall møtedeltakere.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Ta stilling til om

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt stafettloggen og takk de involverte for godt samarbeid. Husk å minne foresatte/barnet om at de er velkomne til å ta kontakt på ny dersom de ønsker det.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Iverksett tiltak på nivå 1 >, nivå 2 > eller nivå 3 >.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 1

Første møte med aktuell instans

Stafettholder og foresatte/barnet presenterer problemstillingen for henvist tjeneste. Avgjør hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.

Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen/dokumentasjon i saken. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt nettverksmøte.

Viktig! Stafettloggen er ikke i bruk enda. Sikre dokumentasjon av arbeidet ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 2

Planlegg tiltak

Nytt møte mellom deltakerne/tjenestene i nettverket

Aktuell instans legger fram plan for utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.

Få med barnets motivasjon og mening om aktuelle tiltak. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Avtal tid og inviter til nytt møte.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak blir iverksatte og gjennomførte på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen/enhetens dokumentasjonssystem til dokumentasjon av tiltakene.

Stafettholder snakker med foresatte/barn underveis om hvordan det går.

Alle har ansvar for å orientere stafettholder dersom hindringer/endringer oppstår.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Viktig! Stafettloggen er ikke i bruk enda. Sikre dokumentasjon av tiltakene ved allerede etablerte rutiner dere har på avdelingen/tjenesten deres.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 4

Evalueringsmøte – drøftingsdel

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene. Gjør dette sammen med foresatte, barn og aktører som har gjennomført tiltakene. Prøv å begrense antall møtedeltakere.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.

Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Ta stilling til om

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt stafettloggen og takk de involverte for godt samarbeid. Husk å minne foresatte/barnet om at de er velkomne til å ta kontakt på ny dersom de ønsker det.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Iverksett tiltak på nivå 1 >, nivå 2 > eller nivå 3 >.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 35 95 71 50. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 90 05 33 04.