Se-meg.no – en tjeneste i regi av Midt-Telemark kommune.

Hvordan bruke veilederen

Veilederen er et verktøy som skal gjøre det enkelt å handle i tråd med Se-meg modellen. Veilederens startside gir et godt overblikk over de nivåer og steg veilederen består av.  Fra startsiden klikker du deg videre til ønsket nivå og steg i selve veilederen. Her vil du så finne informasjon om hva du skal gjøre, og du får tilgang til en rekke verktøy (dokumenter og skjemaer) som hjelper deg i arbeidet.

Klikk på knappene nedenfor, eller skroll nedover for å få mer informasjon om hvordan du skal bruke veilederen.

1. Veilederens startside

Få oversikt over bestandsdelene i veilederen

Veilederen starter med en egen side der alle nivåer og steg i veilederen ligger enkelt tilgjengelige digitalt. Du kan også laste ned hele veilederen som pdf-fil.

Se større bilde av forsiden på veilederen

Bilde av forsiden på veilederen

2. Velg nivå

Velg ønsket nivå

Disse finner du øverst i veilederen (nivå 0-3). Når du f.eks. skal bruke veilederen for å finne ut om et barn eller en ungdom treng hjelp er det naturlig å starte på nivå 0 steg 1. Deretter følger du stegene videre til saken kan avsluttes.

Se større bilde av nivåene i veilederen

Bilde over de fire nivåene i veilederen

3. Velg steg

Velg ønsket steg til valgt nivå

Hvert nivå består av 5 steg (1-5). Disse finner du til venstre i veilederen.

Se større bilde av stegene for et nivå i veilederen
Bilde av veilederen der stegen for et nivå er markert med rødt for å vise hvordan navgere

3. Se hva du skal gjøre

Les veiledende tekst

Les beskrivelse av hva du skal gjøre på det gjeldende steget. Når du valgt nivå og steg får du opp informasjon i midtpartiet av veilederen. Dette beskriver hva du skal gjøre på det gjeldende steget.

Se større bilde av veiledende tekst i veilederen

Bilde av innholdet for valgt steg i veilederen

4. Bruk tilgjengelige verktøy

Bruk tilhørende verktøy

Over veiledende tekst finner du de verktøy du kan bruke (dokumenter og skjemaer). Trykk på kappen “se tilhørende verktøy”.

Se større bilde av hvor verktøy for valgt steg ligger i veilederen

Bilde av se-meg veilederen der tilgjengelige verktøy er markert med rødt