Se-meg.no – en tjeneste i regi av Midt-Telemark kommune.

Se-meg veileder

Tidlig innsats – undring

Du undrer deg over et barns/en ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling. Konkretiser undringen og del den med kollega/nærmeste leder, før du deler den med foresatte/barnet.

Trinn

Tidlig innsats – fra bekymring til tiltak

Jobb sammen med foresatte og barn for å finne en løsning. Her blir det i utgangspunktet jobbet innenfor egen tjeneste/avdeling.

Trinn

Omfattende tverrfaglig samarbeid

Jobb i tverrfaglig samarbeid mellom flere ulike tjenester og foresatte/barn for å løse utfordringen.

Trinn