Se-meg.no – en tjeneste i regi av Midt-Telemark kommune.

Familehjelpa – et nytt tilbud fra Ung Arena

Om familiehjelpa

Det er viktig med trygge voksne for trygge barn. Derfor arbeides med å starte et tilbud som heter Familiehjelpa. Det er et lavterskel tilbud til foresatte med barn fra 0-20 år hvor de kan få råd og veiledning. Familiehjelpa er en tverrfaglig hjelpetjeneste, med psykolog, barnevernfaglig- og sosialfaglig kompetanse. Det trengs kompetanse både fra de som jobber med barn og unge, og med veiledning til foresatte.

Prosjektet ønsker å ta imot foresatte på en måte som støtter og styrker dem. Det er et mål å utvikle tilbudet i 2022. Det er allerede startet et veiledningstilbud til foresatte i Ung Arena, og dette kan bygges ut videre. Ung Arena er et tilbud til ungdom mellom 13-20 år, for å styrke deres psykisk helse og livskvalitet. Med familiehjelpa vil også mindre barn kunne få det bedre.